Kirala sushi bar & robata grill (510) 549-3486


Home Page

Map

Robata Grill

Sushi

Lunch Menu

Dinner Menu

Sake Bar
SAKE
Small Large Bottle

Daiginjo

Hoyo "Kura no Hana" 17.00 33.00 45.00/500ml
Kamoizumi "Junmai Daiginjo" 17.00 33.00 45.00/500ml
Masumi "Yumedono" 150.00 128.00/720ml
Dewazakura "Daiginjo" 105.00 98.00/720ml
Kubota (Hekiju) 15.00 28.00
Onigoroshi-Wakatake (White) 14.00 26.00
Ginjo
Dewazakura "Oka" 11.50 21.00
Dewazakura "Dewasansan" 12.00 23.00
Dewazakura "Izumi Judan" 11.50 21.00
Nishida "Kikuizumi" 13.50 26.00
Masumi "Yamahai" 55.00/720ml
Bishonen 7.50 13.00
Otokoyama 8.00 15.00
Onigoroshi-Wakatake (Black) 11.00 20.00
Sho Chiku Bai 12.00/300ml
Junmai
Akitabare "Koshiki Junzukuri" 9.00 17.50
Masumi "Okuden Kantsukuri" 9.50 19.00
Kamoizumi "Shusen" 9.50 19.00
Nishida "Denshu" 14.00 27.00
Koshi no Kanbai "Muku" 14.00 28.00
Kurosawa 8.00 15.00
Onikara 8.50 15.00
Suishin 8.00 15.00

Specialty

Intro Flight
Masumi "Okuden Kantsukuri"
Dewazakura "Dewasansan"
Kamoizumi "junmai Daiginjo"
10.25/set
Lover's Flight
Hoyo "Kura no Hana"
Dewazakura "Oka"
Kamoizumi "KomeKome"
12.50/set
Kamoizumi "KomeKome" 8.75 34.00/500ml
Kikumasa-Taru 9.75/300ml
NIgori (Ozeki) 5.75/glass